Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021

Απ ευθείας διάθεση προϊόντων στην Καλαμαριά (Πλαζ Αρετσού), Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021

ΝΕΑ εμπλουτισμένη παρουσίαση των προϊόντων με ΜΗΛΑ, ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ, ΑΛΕΥΡΑ, ΡΙΓΑΝΗ κ.ά. Ραντεβού την Κυριακή στο χώρο πάρκιγκ της Πλαζ Καλαμαριάς συμπληρώνοντας σχεδόν μια δεκαετία απ ευθείας διάθεσης προϊόντων μόνο από παραγωγούς,παρόλα τα εμπόδια και τις δυσκολίες...Συνεχίζουμε όλοι μαζί! 

Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021

Απ ευθείας διάθεση προϊόντων στην Καλαμαριά (Πλαζ Αρετσού), Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021

ΝΕΑ εμπλουτισμένη παρουσίαση των προϊόντων με ΜΗΛΑ, ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ, ΑΛΕΥΡΑ, ΡΙΓΑΝΗ κ.ά. Ραντεβού την Κυριακή στο χώρο πάρκιγκ της Πλαζ Καλαμαριάς συμπληρώνοντας σχεδόν μια δεκαετία απ ευθείας διάθεσης προϊόντων μόνο από παραγωγούς,παρόλα τα εμπόδια και τις δυσκολίες...Συνεχίζουμε όλοι μαζί!

 


Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 17/10/2021(α) – 24/10/2021(β) – 31/10/2021(γ)

 

Καλούνται τα μέλη του συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ -Το Αγροτικό Παντοπωλείο ΣΥΝ.Π.Ε.» σε επαναπροσκαλούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα άρθρα 20 έως και 25 του Καταστατικού, την 17/10/2021 ημέρα Κυριακή και ώρα 13:00 έως και 15:00 στον Υπαίθριο χώρο διεξαγωγής αγορών, στην τοποθεσία των πρώην Καπναποθηκών  -  Καλαμαριάς ( ΤΚ 55132), ώστε ν’ αποφασίσουν επί των παρακάτω θεμάτων:

 

1.   Έγκριση του διοικητικού και του οικονομικού απολογισμού του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρονικής περιόδου της θητείας τους και έως 30/09/2021.

2.   Έγκριση της έκθεσης του απερχόμενου Εποπτικού Συμβουλίου για τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό χρονικής περιόδου της θητείας τους και έως 30/09/2021.

3.   Απαλλαγή των μελών του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για όλες τις πράξεις διοίκησης, διαχείρισης, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Συνεταιρισμού της χρονικής περιόδου της θητείας τους και έως 30/09/2021

4.   Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη επτά (7) νέων μελών του Διοικητικού και τριών (3) μελών του Εποπτικού Συμβουλίων

5.   Έγκριση της πρότασης επί του Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2021-2022.

6.   Έγκριση των σχεδίων προτάσεων – κατευθύνσεων ανάπτυξης του Συνεταιρισμού.

7.   Έγκριση των αιτήσεων νέων μελών για εγγραφή τακτικών  μελών φυσικών και νομικών προσώπων και τακτικών μελών προς αποχώρηση.

8.   Διάφορες ανακοινώσεις - προτάσεις. 

Υπενθυμίζεται ότι:

·         Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού, τα Μέλη του Συνεταιρισμού συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζουν αυτοπροσώπως, τα δε νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται από το διευθύνοντα σύμβουλο ή  το εξουσιοδοτημένο μέλος του ΔΣ ή το διαχειριστή τους ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργάνων τους.

·         Δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες (δικαίωμα ψήφου στην συνέλευση) έχουν τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη. Για την τακτοποίηση τυχόν ταμειακών εκκρεμοτήτων της συνεταιριστικής μερίδας πληροφορίες παρέχονται από τον Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου  κ. Μιχαήλ Παναγιωτίδη, τηλέφωνο: 6981512030.

·         Όλα τα μέχρι σήμερα έγγραφα και εκθέσεις βρίσκονται στη διάθεση των μελών στην έδρα του Συνεταιρισμού. Επισημαίνεται ότι η παρούσα ανακοίνωση και σχετικές περιλήψεις του διοικητικού και του οικονομικού – εποπτικού απολογισμού, έχουν αναρτηθεί στην σχετική ιστοσελίδα του συνεταιρισμού (στην κατηγορία μέλη- η είσοδος γίνεται με κωδικό) βλέπε σχετικά (https://agropankalamarias.blogspot.gr).

·         Σε περίπτωση μη απαρτίας (50%+1 μέλη) της τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα συνέλθει η πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση εντός (7) επτά ημερών ήτοι την 24η Οκτωβρίου 2021 ημέρα Κυριακή, χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο ως άνω τόπο και χρόνο για να αποφασίσει για τα ως άνω θέματα της ημερήσιας διάταξης και, εφόσον και πάλι δεν υπάρξει απαρτία (20% από τα μέλη), θα συνέλθει η δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση εντός (7) επτά ημερών ήτοι την 31η Οκτωβρίου 2021 ημέρα Κυριακή, χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο ως άνω τόπο και χρόνο για να αποφασίσει στα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης με όσα μέλη και αν παρίστανται (ελάχιστα 11 μέλη).

·         Επισημαίνεται ότι τα ενδιαφερόμενα οικονομικώς ενήμερα μέλη του Συνεταιρισμού για την εκλογή τους στο νέο Διοικητικό και το Εποπτικό Συμβούλιο θα πρέπει να συμπληρώσουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία τους στα γραφεία του Συνεταιρισμού έως την 15η Οκτωβρίου 2021.

·         Σύμφωνα με το άρθρο 26 του καταστατικού ψηφίζονται μέχρι τρία (3) μέλη για το ΔΣ και μέχρι δύο (2) μέλη για το ΕΣ. Όποιο μέλος υποβάλει υποψηφιότητα και για τα δύο όργανα εκλέγεται σε εκείνο στο οποίο θα λάβει τους περισσότερους σταυρούς. 

Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, 09 Οκτωβρίου 2021

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

ΘΩΜΑΗ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ

Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021

Απ ευθείας διάθεση προϊόντων στην Καλαμαριά (πρ.Καπναποθήκες,Ν.Κρήνη), ΚΥΡΙΑΚΗ 26 Σεπτεμβρίου 2021

 Η Απ ευθείας διάθεση προϊόντων του Αγροτικού Παντοπωλείου θα είναι την ΚΥΡΙΑΚΗ 26 Σεπτεμβρίου  και πάλι στις πρώην ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΕΣ στη Ν.Κρήνη!


Για να γραφείτε μέλη συμπληρώστε τη σχετική φόρμα εδώ:
Και ελάτε στην αγορά για να παραλάβετε την κάρτα μέλους!

Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2021

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

 

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 19/09/2021(α)26/09/2021(β)3/10/2021(γ)

Καλούνται τα μέλη του συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ -Το Αγροτικό Παντοπωλείο ΣΥΝ.Π.Ε.» σε Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση, σύμφωνα με τα άρθρα 20 έως και 25 του Καταστατικού, την 19/09/2021 ημέρα Κυριακή και ώρα 13:00 έως και 15:00 στον Υπαίθριο χώρο διεξαγωγής αγορών, στην τοποθεσία πρώην Καπναποθήκες  -  Καλαμαριάς (551 10), ώστε ν’ αποφασίσουν επί των παρακάτω θεμάτων:

1.   Έγκριση του διοικητικού και του οικονομικού απολογισμού του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρονικής περιόδου της θητείας τους και έως 15/09/2021.

2.   Έγκριση της έκθεσης του απερχόμενου Εποπτικού Συμβουλίου για τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό χρονικής περιόδου της θητείας τους και έως 15/09/2021.

3.   Απαλλαγή των μελών του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για όλες τις πράξεις διοίκησης, διαχείρισης, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Συνεταιρισμού της χρονικής περιόδου της θητείας τους και έως 15/09/2021

4.   Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη επτά (7) νέων μελών του Διοικητικού και τριών (3) μελών του Εποπτικού Συμβουλίων

5.   Έγκριση της πρότασης επί του Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2021-2022.

6.   Έγκριση των σχεδίων προτάσεων – κατευθύνσεων ανάπτυξης του Συνεταιρισμού.

7.   Έγκριση των αιτήσεων νέων μελών για εγγραφή τακτικών  μελών φυσικών και νομικών προσώπων και τακτικών μελών προς αποχώρηση.

8.   Διάφορες ανακοινώσεις - προτάσεις. 

Υπενθυμίζεται ότι:

·         Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού, τα Μέλη του Συνεταιρισμού συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζουν αυτοπροσώπως, τα δε νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται από το διευθύνοντα σύμβουλο ή  το εξουσιοδοτημένο μέλος του ΔΣ ή το διαχειριστή τους ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργάνων τους.

·         Δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες (δικαίωμα ψήφου στην συνέλευση) έχουν τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη. Για την τακτοποίηση τυχόν ταμειακών εκκρεμοτήτων της συνεταιριστικής μερίδας πληροφορίες παρέχονται από τον Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου  κ. Μιχαήλ Παναγιωτίδη, τηλέφωνο: 6981512030.

·         Όλα τα μέχρι σήμερα έγγραφα και εκθέσεις βρίσκονται στη διάθεση των μελών στην έδρα του Συνεταιρισμού. Επισημαίνεται ότι η παρούσα ανακοίνωση και σχετικές περιλήψεις του διοικητικού και του οικονομικού – εποπτικού απολογισμού, έχουν αναρτηθεί στην σχετική ιστοσελίδα του συνεταιρισμού (στην κατηγορία μέλη- η είσοδος γίνεται με κωδικό) βλέπε σχετικά (https://agropankalamarias.blogspot.gr).

·         Σε περίπτωση μη απαρτίας (50+1 μέλη) της τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα συνέλθει η πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση εντός (7) επτά ημερών ήτοι την 26η Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Κυριακή, χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο ως άνω τόπο και χρόνο για να αποφασίσει για τα ως άνω θέματα της ημερήσιας διάταξης και, εφόσον και πάλι δεν υπάρξει απαρτία (20% από τα μέλη), θα συνέλθει η δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση εντός (7) επτά ημερών ήτοι την 3η Οκτωβρίου 2021 ημέρα Κυριακή, χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο ως άνω τόπο και χρόνο για να αποφασίσει στα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης με όσα μέλη και αν παρίστανται (ελάχιστα 11 μέλη).

·         Επισημαίνεται ότι τα ενδιαφερόμενα οικονομικώς ενήμερα μέλη του Συνεταιρισμού για την εκλογή τους στο νέο Διοικητικό και το Εποπτικό Συμβούλιο θα πρέπει να συμπληρώσουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία τους στα γραφεία του Συνεταιρισμού έως την 18η Σεπτεμβρίου 2021.

·         Σύμφωνα με το άρθρο 26 του καταστατικού ψηφίζονται μέχρι τρία (3) μέλη για το ΔΣ και μέχρι δύο (2) μέλη για το ΕΣ. Όποιο μέλος υποβάλει υποψηφιότητα και για τα δύο όργανα εκλέγεται σε εκείνο στο οποίο θα λάβει τους περισσότερους σταυρούς. 

Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, 11 Σεπτεμβρίου 2021

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

ΘΩΜΑΗ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ