Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012

Κανονισμός λειτουργίας και όροι συμμετοχής

Σκοποί

· Δημιουργία δικτύου αλληλεγγύης και αλληλοϋποστήριξης σε τοπική κλίμακα αγροτών- παραγωγών και καταναλωτών.
· Κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών με ντόπια, ποιοτικά και φθηνά προϊόντα.
· Στήριξη της ελληνικής αγροτικής παραγωγής με προτεραιότητα τοπικές καλλιέργειες, ήπιων καλλιεργητικών μεθόδων με την εξασφάλιση δίκαιων τιμών για τους παραγωγούς και τον αποκλεισμό κάθε μεσάζοντα.
· Ανάληψη πρωτοβουλιών στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, ιδιαίτερα των ασθενέστερων οικονομικά.
· Συνεργασία με φορείς με σκοπό τη δημιουργία δικτύων προστασίας πολιτών που πλήττονται.
· Στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και παραγωγής .
· Συνεργασία και δικτύωση με αντίστοιχα δίκτυα αλληλεγγύης και αλληλοϋποστήριξης.

Τρίτη, 10 Απριλίου 2012

Η συντονιστική ομάδα

Η συντονιστική ομάδα του Αγροτικού Παντοπωλείου Καλαμαριάς συγκροτήθηκε μετά την 1η Συνέλευση των καταναλωτών της 20ης Απριλίου 2012. Τα μέλη είναι:

       1. Ασκαρίδης Χάρης
       2. Γεωργιάδου Νίκη
       3. Ιωσηφίδου Κική
       4. Κωστίδης Βασίλης
       5. Μακρή Φοίβη
       6. Παπαγεωργίου Γιώργος
       7. Παπαθεοδοσίου Ελένη
       8. Τερζοπούλου Θωμαή
       9. Τσιραμπίδου Όλγα
     10. Χρηστίδης Ορέστης
Η συντονιστική ομάδα συνεδριάζει κάθε Τρίτη 20.00 στα γραφεία της Δημοτικής Κίνησης Πολιτών Καλαμαριάς, Σάντας 7. Τις συνεδριάσεις μπορεί να παρακολουθήσει όποιο μέλος του παντοπωλείου το επιθυμεί. Προτάσεις, παρατηρήσεις προς τη συντονιστική ομάδα μπορεί να στείλετε μέσω του e-mail του παντοπωλείου: agropankalamarias@gmail.com.

Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012

Σημείωμα συντονιστικής ομάδαςΤο Αγροτικό Παντοπωλείο Καλαμαριάς όπως και άλλες παρόμοιες προσπάθειες δεν είναι ένα καταναλωτικό κίνημα άλλα έχει πολλαπλούς στόχους.Είναι μία δικτύωση καταναλωτών- παραγωγών. Στηρίζεται και στηρίζει την αντίληψη ότι οι δύο κοινωνικές ομάδες θα πρέπει να συνεργαστούν , να στηρίξουν η μία την άλλη, να αντιληφθούν ότι τα συμφέροντά τους είναι κοινά και όχι αντικρουόμενα.