Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση


Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση την
9/12/2018(α) – 16/12/2018(β) – 23/12/2018(γ)
(αν δεν υπάρχει η απαρτία του 50% των μελών η συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 16-12-2018 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα)

Καλούνται τα μέλη του συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ         ΓΙΑ   ΤΗΝ   ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ    ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ   -Το Αγροτικό Παντοπωλείο ΣΥΝ.Π.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα άρθρα 20 έως και 25 του Καταστατικού, την 9/12/2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 13:00 με 15.00 στο Αναψυκτήριο της ΔΕΤΕΚ ΑΕ της πλαζ Αρετσούς, στην τοποθεσία πλαζ Αρετσούς - Καλαμαριά (551 10), ώστε ν’ αποφασίσουν επί των παρακάτω θεμάτων:
1.     Έγκριση του διοικητικού και του οικονομικού απολογισμού του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και του  ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρονικής περιόδου της θητείας τους και έως 30/11/2018.
2.     Έγκριση της έκθεσης του απερχόμενου Εποπτικού Συμβουλίου για τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό χρονικής περιόδου της θητείας τους και έως 30/11/2018.
3.     Απαλλαγή των μελών του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για όλες τις πράξεις διοίκησης, διαχείρισης, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Συνεταιρισμού της χρονικής περιόδου της θητείας τους και έως 30/11/2018
4.     Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη επτά (7) νέων μελών του Διοικητικού και τριών (3) μελών του Εποπτικού Συμβουλίων
5.     Διάφορες ανακοινώσεις - προτάσεις.
Υπενθυμίζεται ότι:
·             Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού, τα Μέλη του Συνεταιρισμού συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζουν αυτοπροσώπως, τα δε νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται από το διευθύνοντα σύμβουλο ή το εξουσιοδοτημένο μέλος του ΔΣ ή το διαχειριστή τους ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργάνων τους.
·             Δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες (δικαίωμα ψήφου στην συνέλευση) έχουν τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη. Για την τακτοποίηση τυχόν ταμειακών εκκρεμοτήτων της συνεταιριστικής μερίδας πληροφορίες παρέχονται από τον Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Παναγιωτίδη, τηλέφωνο: 2313 314239.


·             Όλα τα μέχρι σήμερα έγγραφα και εκθέσεις βρίσκονται στη διάθεση των μελών στην έδρα του Συνεταιρισμού. Επισημαίνεται ότι η παρούσα ανακοίνωση και σχετικές περιλήψεις του διοικητικού και του οικονομικού – εποπτικού απολογισμού, έχουν αναρτηθεί στην σχετική ιστοσελίδα του συνεταιρισμού (στην κατηγορία μέλη- η είσοδος γίνεται με κωδικό) βλέπε σχετικά (https://agropankalamarias.blogspot.gr).
·             Σε περίπτωση μη απαρτίας (50+1 μέλη) της τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα συνέλθει η πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση εντός (7) επτά ημερών ήτοι την 16η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Κυριακή, χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο ως άνω τόπο και χρόνο για να αποφασίσει για τα ως άνω θέματα της ημερήσιας διάταξης και, εφόσον και πάλι δεν υπάρξει απαρτία (20% από τα μέλη), θα συνέλθει η δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση εντός (7) επτά ημερών ήτοι την 23η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Κυριακή, χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο ως άνω τόπο και χρόνο για να αποφασίσει για τα ως άνω θέματα της ημερήσιας διάταξης με όσα μέλη και αν παρίστανται (ελάχιστα 11 μέλη).
·             Επισημαίνεται ότι τα ενδιαφερόμενα οικονομικώς ενήμερα μέλη του Συνεταιρισμού για την εκλογή τους στο νέο Διοικητικό και το Εποπτικό Συμβούλιο θα πρέπει να συμπληρώσουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία τους στα γραφεία του Συνεταιρισμού έως την 30η Νοεμβρίου 2018.
·             Σύμφωνα με το άρθρο 26 του καταστατικού ψηφίζονται μέχρι τρία (3) μέλη για το ΔΣ και μέχρι δύο (2) μέλη για το ΕΣ. Όποιο μέλος υποβάλει υποψηφιότητα και για τα δύο όργανα εκλέγεται σε εκείνο στο οποίο θα λάβει τους περισσότερους σταυρούς.

Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, 18 Νοεμβρίου 2018 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η πρόεδρος

ΘΩΜΑΗ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ

Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018

Απ ευθείας διάθεση προϊόντων στην Καλαμαριά (Πλαζ Αρετσού), Κυριακή 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018


Και αυτή την ΚΥΡΙΑΚΗ για τα μέλη του συνεταιρισμού πολλές ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ!
Δείτε δίπλα τη σχετική αφίσσα.
Για να γραφείτε μέλη συμπληρώστε τη σχετική φόρμα εδώ:
Και ελάτε στην αγορά για να παραλάβετε την κάρτα μέλους


Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2018

Απ ευθείας διάθεση προϊόντων την ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 στις "Καπναποθήκες" Ν.ΚρήνηςΚαι αυτή την ΚΥΡΙΑΚΗ για τα μέλη του συνεταιρισμού πολλές ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ!


Δείτε δίπλα τη σχετική αφίσσα.

Για να γραφείτε μέλη συμπληρώστε τη σχετική φόρμα εδώ:

Και ελάτε στην αγορά για να παραλάβετε την κάρτα μέλους