Κυριακή, 28 Μαΐου 2017

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική ΣυνέλευσηΠρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 4/6/2017(α)11/6/2017(β)18/6/2017(γ)

Καλούνται τα μέλη του συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ -Το Αγροτικό Παντοπωλείο ΣΥΝ.Π.Ε.» σε Τακτική Γενική
Συνέλευση, σύμφωνα με τα άρθρα 20 έως και 25 του Καταστατικού, την 4/6/2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 14.30 με 17.30 στο Συνεδριακό Κέντρο του Κτηρίου των Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της Πλατείας Σκρα, στην οδό Καραμαούνα αρ.1  - Καλαμαριά (ισόγειο), ώστε ν’ αποφασίσουν επί των παρακάτω θεμάτων: