Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012

Κανονισμός λειτουργίας και όροι συμμετοχής

Σκοποί

· Δημιουργία δικτύου αλληλεγγύης και αλληλοϋποστήριξης σε τοπική κλίμακα αγροτών- παραγωγών και καταναλωτών.
· Κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών με ντόπια, ποιοτικά και φθηνά προϊόντα.
· Στήριξη της ελληνικής αγροτικής παραγωγής με προτεραιότητα τοπικές καλλιέργειες, ήπιων καλλιεργητικών μεθόδων με την εξασφάλιση δίκαιων τιμών για τους παραγωγούς και τον αποκλεισμό κάθε μεσάζοντα.
· Ανάληψη πρωτοβουλιών στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, ιδιαίτερα των ασθενέστερων οικονομικά.
· Συνεργασία με φορείς με σκοπό τη δημιουργία δικτύων προστασίας πολιτών που πλήττονται.
· Στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και παραγωγής .
· Συνεργασία και δικτύωση με αντίστοιχα δίκτυα αλληλεγγύης και αλληλοϋποστήριξης.
Μέλη - Νομική μορφή
Το Αγροτικό Παντοπωλείο Καλαμαριάς είναι πρωτοβουλία της Δημοτικής Κίνησης Πολιτών Καλαμαριάς, δημοτικής παράταξης του Δήμου Καλαμαριάς. Εντάσσεται στις δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και στήριξης που η Δημοτική Κίνηση υλοποιεί, σύμφωνες με τις καταστατικές της αρχές και τον κανονισμό λειτουργία της. Μέλος του Αγροτικού Παντοπωλείου μπορεί να γίνει κάποιος καταθέτοντας γραπτή αίτηση με την οποία δηλώνει ότι αποδέχεται τους όρους συμμετοχής του Δικτύου. Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το Δίκτυο με γραπτή του δήλωση, σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής.
Έδρα
Έδρα του Αγροτικού Παντοπωλείου Καλαμαριάς ορίζεται η Θεσσαλονίκη, Βρυούλων 47,Αγ.Ιωάννης, Καλαμαριά.
Οργανωτικά θέματα, διαδικασία αποφάσεων
1. Γενική Συνέλευση.
Κυρίαρχο και αποφασιστικό όργανο του Παντοπωλείου, αποτελεί η γενική συνέλευση των ενεργών μελών η οποία συνέρχεται τακτικά κάθε έξη μήνες. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό, τον απολογισμό δράσης, τις πολιτικές και την στρατηγική για το επόμενο εξάμηνο. Εκτάκτως, Γενική Συνέλευση, μπορεί να συγκαλείται από τη Συντονιστική ομάδα όποτε κρίνεται ότι υπάρχει ανάγκη λήψης επείγουσας απόφασης. Επίσης έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορούν να ζητήσουν το 20% των ενεργών μελών με αίτημά τους. Η Γενική Συνέλευση παίρνει αποφάσεις πλειοψηφικά σε συνάρτηση με τον αριθμό των παρευρισκόμενων ενεργών μελών. Γενική Συνέλευση με θέμα που άπτεται του καταστατικού μπορεί να παίρνει αποφάσεις με πλειοψηφία 2/3 των ενεργών μελών κατά την πρώτη και δεύτερη συνεδρίαση και με απλή πλειοψηφία των παρευρισκόμενων ενεργών μελών κατά την τρίτη συνεδρίαση. Οι Γενικές Συνελεύσεις ανακοινώνονται 20 ημέρες πριν, στον ιστοχώρο του Παντοπωλείου.
2. Συντονιστική ομάδα
Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τη συντονιστική ομάδα η οποία αποτελείται από 5 μέλη και 3 αναπληρωματικά και έχει εξάμηνη θητεία. Κανένα ενεργό μέλος δεν μπορεί να συμμετέχει στην συντονιστική ομάδα πέραν των δύο συνεχόμενων θητειών. Η συντονιστική ομάδα έχει εξουσιοδότηση για χειρισμό των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία του Παντοπωλείου και συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα και εκτάκτως όταν απαιτείται. Θέματα που αφορούν το καταστατικό και μεταβολή αυτού η συντονιστική ομάδα τα παραπέμπει και συγκαλεί Γενική Συνέλευση.
Διαφάνεια και λογοδοσία
Οι συνεδριάσεις της συντονιστικής ομάδας του Δικτύου είναι ανοικτές σε όλα τα ενεργά μέλη. Οι αποφάσεις της συντονιστικής ομάδας και της γενικής συνέλευσης θα αναρτώνται στον ιστοχώρο του Δικτύου και θα είναι προσβάσιμες.
Λειτουργία του Αγροτικού Παντοπωλείου Καλαμαριάς
· Τα μέλη του παντοπωλείου ενημερώνονται για τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα, την ποιότητά και τις τιμές τους από το blog και τις σχετικές αναρτήσεις, ενημερωτικά e-mail που θα λαμβάνουν από τη συντονιστική ομάδα, τηλεφωνώντας στο γραφείο που φιλοξενεί το παντοπωλείο.
Οικονομικά θέματα - συνδρομές
Μηνιαία συνδρομή 1€, για τα λειτουργικά έξοδα του χώρου που φιλοξενεί το παντοπωλείο (το ταμείο διαχειρίζεται η συντονιστική ομάδα καθώς και το αποθεματικό).
Όροι συμμετοχής στο Παντοπωλείο
· Οι παραγωγοί δίνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τις μεθόδους καλλιέργειας που χρησιμοποιούν καθώς και όλες τις πιστοποιήσεις, αν έχουν. Οι καταναλωτές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, ανά πάσα στιγμή να έρθουν σε επαφή με όποιον παραγωγό επιθυμούν και να πληροφορηθούν λεπτομέρειες για τα προϊόντα.
· Οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να εκδίδουν όλα τα νόμιμα παραστατικά.
· Οι παραγωγοί εγγυώνται σταθερότητα στην ποιότητα των προϊόντων (παράπονα καταναλωτών θα εξετάζονται από τη συντονιστική και θα παίρνονται μέτρα).
· Οι παραγωγοί οφείλουν να είναι συνεπείς στις ημέρες και ώρες παράδοσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.