Κυριακή, 3 Ιουνίου 2018

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10/6/2018
(αν δεν υπάρχει η απαρτία του 50% των μελών η συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 17-6-2018 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα)
Καλούνται τα μέλη του συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ -Το Αγροτικό Παντοπωλείο ΣΥΝ.Π.Ε.» σε Τακτική Γενική
Συνέλευση, σύμφωνα με τα άρθρα 20 έως και 25 του Καταστατικού, την 10/6/2018 ημέρα Κυριακή και ώρα 13:00  στο Αναψυκτήριο της ΔΕΤΕΚ ΑΕ της πλαζ Αρετσούς, στην τοποθεσία πλαζ Αρετσούς  - Καλαμαριά (55110), ώστε ν’ αποφασίσουν επί των παρακάτω θεμάτων:

1.   Έγκριση διοικητικού και οικονομικού απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων για την β’ διαχειριστική χρήση έτους 2017.
2.   Έγκριση της έκθεσης του Εποπτικού Συμβουλίου για τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό περιόδου από 1/1/2017 έως 31/12/2017, καθώς και επί του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης 2017.
3.   Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για όλες τις πράξεις διοίκησης, διαχείρισης, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Συνεταιρισμού της χρονικής περιόδου από 1/1/2017 έως και 31/12/2017 (χρήση 2017).
4.   Έγκριση της πρότασης επί του Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018-2019.
5.   Έγκριση των σχεδίων προτάσεων – κατευθύνσεων ανάπτυξης του Συνεταιρισμού.
6.   Έγκριση των αιτήσεων νέων μελών για εγγραφή τακτικών  μελών φυσικών και νομικών προσώπων και τακτικών μελών προς αποχώρηση, καθώς και πρότασης  του Διοικητικού Συμβουλίου για διαγραφή τακτικών μελών σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 23 του καταστατικού.
7.   Διάφορες ανακοινώσεις - προτάσεις. 
Υπενθυμίζεται ότι:
·         Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού, τα Μέλη του Συνεταιρισμού συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζουν αυτοπροσώπως, τα δε νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται από το διευθύνοντα σύμβουλο ή  το εξουσιοδοτημένο μέλος του ΔΣ ή το διαχειριστή τους ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργάνων τους.
·         Δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες (δικαίωμα ψήφου στην συνέλευση) έχουν τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη. Για την τακτοποίηση τυχόν ταμειακών εκκρεμοτήτων της συνεταιριστικής μερίδας πληροφορίες παρέχονται από τον Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου  κ. Μιχαήλ Παναγιωτίδη, τηλέφωνο: 2313 314239.
·         Όλα τα μέχρι σήμερα έγγραφα και εκθέσεις βρίσκονται στη διάθεση των μελών στην έδρα του Συνεταιρισμού. Επισημαίνεται ότι η παρούσα ανακοίνωση και σχετικές περιλήψεις του ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσης 2017, του διοικητικού και του οικονομικού – εποπτικού απολογισμού, καθώς και του προγραμματισμού - ανάπτυξης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα (https://agropankalamarias.blogspot.gr/) του συνεταιρισμού (στην κατηγορία μέλη- είσοδος με κωδικό).
·         Σε περίπτωση μη απαρτίας (50+1 μέλη) της τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα συνέλθει η πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση εντός (7) επτά ημερών ήτοι την 17η Ιουνίου 2018 ημέρα Κυριακή, χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο ως άνω τόπο και χρόνο για να αποφασίσει για τα ως άνω θέματα της ημερήσιας διάταξης και, εφόσον και πάλι δεν υπάρξει απαρτία (20% από τα μέλη), θα συνέλθει η δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση εντός (7) επτά ημερών ήτοι την 24η Ιουνίου 2018 ημέρα Κυριακή, χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο ως άνω τόπο και χρόνο για να αποφασίσει για τα ως άνω θέματα της ημερήσιας διάταξης με όσα μέλη και αν παρίστανται (ελάχιστα 11 μέλη).
·         Επισημαίνεται ότι οι ως άνω προβλέψεις περί μειωμένης απαρτίας δεν ισχύουν αναφορικά με τα θέματα αποφάσεων του άρθρου 23  του καταστατικού του συνεταιρισμού. 

Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, 3 Ιουνίου 2018
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
ΘΩΜΑΗ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.