Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012

Διαβούλευση για τις αρχές και τους στόχους του κινήματος 2

Αποτελέσματα 2ης συνάντησης:

Η δεύτερη αυτή διαβούλευση κατέληξε επί των παραπάνω ως εξής:
Για την προτεραιότητα στις συνεργασίες του κινήματος,
Το κίνημα παραγωγών – καταναλωτών λειτουργεί στο πλαίσιο της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, προωθώντας τον συνεργατισμό στις μεταξύ τους σχέσεις καθώς και στις μορφές οργάνωσής τους (αγροτικοί και μεταποιητικοί συνεταιρισμοί, καταναλωτικοί συνεταιρισμοί, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, μικροί παραγωγοί, αυτοαπασχολούμενοι, αυτόνομες μικρές μονάδες, ομάδες παραγωγών, αυτόνομες αγορές παραγωγών κ.α.).
Για τον αποκλεισμό από τις συνεργασίες,
Το κίνημα άμεσης διάθεσης δεν συνεργάζεται και αποκλείει:
-Όσους, έξω από την παραγωγική διαδικασία, παρεμβαίνουν και μεσολαβούν, κερδοσκοπώντας σε βάρος των παραγωγών, των εργαζομένων και των καταναλωτών.
-Όσους απειλούν με τη δραστηριότητά τους τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.
-Όσους παραβιάζουν τα εργασιακά δικαιώματα και προσβάλλουν την προσωπικότητα των εργαζομένων.
Για την τοπικότητα-αυτάρκεια.
Το κίνημα άμεσης διάθεσης δίνει προτεραιότητα στην τοπικότητα των παραγόμενων προϊόντων στην κατεύθυνση της αυτάρκειας και της διατροφικής κυριαρχίας. Επιπλέον, ο προσανατολισμός στην τοπικότητα βοηθάει την κοινοτική αντίληψη, την απομεγέθυνση, την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και τη μείωση της ανεργίας.
Για την άμεση σχέση / εμπιστοσύνη παραγωγών και καταναλωτών,
Το κίνημα στηρίζεται σε σχέσεις αμοιβαιότητας, εγγύτητας και εμπιστοσύνης μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών.
  Στις δύο συναντήσεις συμμετείχαν οι ομάδες:
      Επιτροπή κατοίκων κέντρου
Επιτροπή πολιτών Θέρμης
Συνέλευση κατοίκων Καλαμαριάς
Αγροτικό Παντοπωλείο Καλαμαριάς
Πρωτοβουλία κατοίκων Τούμπας
Συνέλευση γειτονιάς Μαρτίου –Καλλιδοπούλου
ΣΠΑΜΕ
ΠΡΩΣΚΑΛΟ
Κοινωνικός συνεταιρισμός «βιος coop»
Κοινωνικός συνεταιρισμός «ΑΛΛΟΣΤΡΟΠΟΣ»
Συνεταιρισμός «ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ»-ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΣ
Ομοτράπεζοι
Σχολείο Σχολείο για τη μάθηση της ελευθερίας
ΠΕΡΚΑΝΘΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.